CYNGERDD MAWREDDOG/GALA CONCERT

DYDD MAWRTH 11 MEHEFIN

TUESDAY 11 JUNE

Sesiwn bore 10:00/Morning session 10:00

Ysgol Y Fenni ac Ysgol Bryn Onnen

Sesiwn prynhawn 12:30/Afternoon session 12:30

Ysgol Panteg ac Ysgol Cwmbran

PERFFORMIADAU GAN YSGOLION CYMRAEG LLEOL

PERFORMANCES BY LOCAL WELSH SCHOOLS

MAE ANGEN ARCHEBU LLE/PLEASE BOOK YOUR TICKET AT OUR WEBSITE:

www.menterbgtm.cymru

01495 755861

 

 

Book Tickets

Tue 11 Jun 10:00 12:30