Archebu

Gellir archebu; in person / by telephone / online

Codir ffi archebu o £1.00 fesul trafodyn ar bob taliad cerdyn, codir ffi o £2.00 ar-lein

Ad-daliadau a Chyfnewidiadau: Nid yw'r theatr yn gallu cynnig ad-daliadau, heblaw bod perfformiad yn cael ei ganslo. Gellir cyfnewid yn ôl disgresiwn y swyddfa docynnau'n unig a chodir tâl.