Mynediad

Mannau eistedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a thoiledau hygyrch.

Lifft i’r lolfa ar y llawr cyntaf

Croesewir cŵn cymorth

System dolen sain ar gael.

Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt yr hawl i gerdyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr. Ewch i www.hynt.co.uk i gael manylion pellach am y cynllun neu i lenwi ffurflen gais.