Gwybodaeth

.test

Archebu

Gellir archebu; in person / by telephone / online

Codir ffi archebu o £1.00 fesul trafodyn ar bob taliad cerdyn, codir ffi o £2.00 ar-lein

Ad-daliadau a Chyfnewidiadau: Nid yw'r theatr yn gallu cynnig ad-daliadau, heblaw bod perfformiad yn cael ei ganslo. Gellir cyfnewid…

Darllen mwy

Oriau Agor

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

09:30 – 17:00 Dydd Mawrth - Dydd Gwener
09:30 – 12:00 Dydd Sadwrn 

Ac un awr cyn y perfformiad

Darllen mwy

Mynediad

Mannau eistedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a thoiledau hygyrch.

Lifft i’r lolfa ar y llawr cyntaf

Croesewir cŵn cymorth

System dolen sain ar gael.

Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt yr hawl i gerdyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr. Ewch i www.hynt.co.uk

Darllen mwy