Gwybodaeth

.test

Archebu

Gellir archebu; in person / by telephone / online

codir ffi o £2.00 ar-lein

Ad-daliadau : Nid yw'r theatr yn gallu cynnig ad-daliadau, heblaw bod perfformiad yn cael ei ganslo.

Darllen mwy

Oriau Agor

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

10:00 – 14:00 Dydd Mawrth - Dydd Gwener
 

 

Darllen mwy

Mynediad

Mannau eistedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a thoiledau hygyrch.

Lifft i’r lolfa ar y llawr cyntaf

Croesewir cŵn cymorth

System dolen sain ar gael.

Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt yr hawl i gerdyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr. Ewch i www.hynt.co.uk

Darllen mwy