Ein Llogi Ni

P’un ai cyfarfod bach neu gynhyrchiad mawr sydd gyda chi, rydym ni yma i’ch helpu chi.

O neuadd 312 sedd i ystafell gyfarfod 20 sedd mae gyda ni rhywbeth at eich anghenion.

Gyda pharcio ardderchog a mynediad i’r cyhoedd a’r anabl, rydym mor agos at ganol y dref ag sy’n bosibl.

Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ar 01633 868239 neu info@congresstheatre.net

Digwyddiadau

Mae modd cynnal digwyddiadau / cyfarfodydd llai yn ein Lolfa, gyda hyd at rhyw 100 o seddi wedi’u trefnu yn ôl y gofyn.

Mae’r neuadd yn cynnig pob dim sy’n angenrheidiol ar gyfer cynhadledd fawr.  Mae modd defnyddio goleuadau, sain a thaflunio, a fydd yn ychwanegu at unrhyw ddigwyddiad

Mae…

Darllen mwy

Perfformiad

Ar gyfer perfformiadau mawr mae’r brif neuadd yn dal 312 o bobl, gyda goleuadau a sain theatrig llawn ar gael ynghyd ag ystafell werdd a chwech o ystafelloedd gwisgo yn y pecyn.

Cynyrchiadau stiwdio yn ardal y lolfa a all ddal 86 ar ffurf Awditoriwm neu 60 ar ffurf cabaret.

Cysylltwch…

Darllen mwy